O mediatorzeMagdalena Mrozowska jest Mediatorem wpisanym na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku z ramienia Ośrodka Mediacyjnego przy Izbie Notarialnej w Gdańsku.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła S.A.L. - School of American Law założoną przy współpracy Chicago-Kent College of Law oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Studia Podyplomowe - Podatki i Prawo Podatkowe na Uniwersytecie Gdańskim.

Ukończyła liczne szkolenia dotyczące mediacji i technik mediacyjnych oraz negocjacji biznesowych. Szkolenia dotyczyły przede wszystkim mediacji cywilnych, rodzinnych oraz gospodarczych. Uczestniczyła w licznych konferencjach dotyczących polubownych metod rozwiązywania sporów.

Magdalena Mrozowska jest również notariuszem i prowadzi swoją Kancelarię Notarialną w Straszynie. Odbyła aplikację notarialną oraz asesurę przy Izbie Notarialnej w Gdańsku.