Standardy mediacjiW Kancelarii Mediacyjnej Magdaleny Mrozowskiej obowiązują wysokie standardy prowadzenia mediacji. Mediacje odbywają się w duchu obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z:

Standardami prowadzenia mediacji i postępowania mediatora uchwalonymi dnia 26 czerwca 2006 roku przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości, który to dokument ma charakter wytycznych i wskazówek dla mediatorów i służy jako pomoc w prowadzeniu praktyki mediacyjnej, zapewniając większe bezpieczeństwo stronom mediacji oraz samym mediatorom (załącznik);

Kodeksem Etycznym Mediatorów Polskich uchwalonym przez Społeczną Radę do Spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości dnia 19 maja 2008 roku, który to dokument jest rozwinięciem i uzupełnieniem Standardów prowadzenia mediacji i postępowania mediatora o wymiar etyczny (załącznik);

Statutem Ośrodka Mediacyjnego przy Izbie Notarialnej w Gdańsku uchwalonym przez Radę Izby Notarialnej w Gdańsku dnia 21 listopada 2014 roku (załącznik).